سالن برشکاري و شات بلاست:


کارگاه برشکاری و شات بلاست دارای 60 دستگاه سنگ فرکانس بالا ،120 دستگاه سنگ برش و مینی برش ،سنگ انگشتی،3 دستگاه شات بلاست منوریلی و 2 دستگاه شات بلاست شبکه ای می باشد.