واحد برنز ریزی:


این واحد به منظور استاندارد نمودن ترکیب محصولات و جلوگیری از ورود هر گونه عناصر خارجی و مضر از ناحیه سوختهای فسیلی در مذاب از کوره های القايي استفاده می نماید.در این واحد آلیاژهای آلومینیوم برنز،منگنز برنزو آلیاژهای برنج تولید می گردد.

مدلسازی(مدل های چوبی،آلومینیمی، چدنی،آرالدیتینظر به گسترش صنعت ریخته گری و رقابت در عرصه بازارهای جهانی و در راستای پاسخگویی به نیازهای مشتریان، ریخته گری پاک برنز با ایجاد و تغییر در فرایند خط تولید به استفاده بهینه ازابزار های مدیریتی اقدام نموده است.

با اقدام مناسب در این زمینه وریخته گری آلیاژهای غیر آهنی طبق در خواست مشتریان توسط دفتر فنی،اکنون ریخته گری پاک برنز به یکی از پیشگامان صنعت ریخته گری ایران تبدیل شده است.