ارتباط با ما

کارخانه :

شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار بهارستان - نبش نارنجستان

تلفن: 56233103 021 56231640 021

فکس: 56232586 021

دفتر مرکزی :

تهران، بزرگراه نواب ، ابتدای دامپزشکی غربی - نبش کوچه سلمان فارسی پلاک 2

تلفن: 66374983 021

فکس: 66374988 021