loading
contact page
خدمات ما

ریخته گری استیل

مهمترین تولیدات شرکت ،قطعات چدنی وفولادی در کلاس های مختلف مطابق با استانداردهای بین المللی روز BS….DiN...

وازمه.... می باشد که در صنایع پمپ سازی، خودروسازی، نفت ،گاز و پتروشیمی کاربرد دارد.این قطعات در سالن فولاد

و چدن ریزی بارعا یت پارامترهای دقیق مهندسی تولید می شود.