loading
 • ریخته گری پاک برنز

  ریخته گری پاک برنز

  طراحی، مهندسی معکوس، مدل سازی، ماشین کاری
  brifcase
   ریخته گری پاک برنز
  ریخته گری پاک برنز
 • آزمایشگاه شرکت پاک برنز

  آزمایشگاه شرکت پاک برنز

  نمونه برداری از کلیه ذوب ها قبل از ذوب ریزی

 • سالن برشکاري و شات بلاست

  سالن برشکاري و شات بلاست

  برش کاری و شات بلاست بارعایت دستورالعمل های فنی واستاندارد

  سالن برشکاري و شات بلاست
 • سالن کنترل کيفي

  سالن کنترل کيفي

  کنترل ابعادی قطعات ریخته گری شده

  سالن کنترل کيفي
 • سالن برنز ريزي

  سالن برنز ريزي

  در این واحد آلیاژهای آلومینیوم برنز،منگنز برنزو آلیاژهای برنج تولید می گردد.

  سالن برنز ريزي

امکانات

امکانات

محصولات

محصولات بر اساس دسته بندی ها

خدمات ما

خدمات ما

اعضای

هیات مدیره