عملیات حرارتی

pakbronze

عملیات حرارتی 

عملیات حرارتی به فرآیندی گفته می‌شود که در آن فلزات در حالت جامد و بدون تغییر شکل ظاهری، ابتدا گرم و بعد از آن سرد می‌شوند. هدف از انجام این عملیات، بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی از قبیل افزایش استحکام، افزایش سفتی، مقاومت