شیر تغذیه

pakbronze

شیر تغذیه

Feed Check Valve 2in

| توضیحات |

شیر تغذیه در آلیاژهاي چدن ، و فولاد تولید می گردد.
این محصول از یک شیر فلکه 90 درجه خروجی و یک شیر یک طرفه کننده آب دیگ بخار تشکیل شده است و بارزترین
مشخصه آن دسترسی آسان قسمت زیرین می باشد.

تصاویر محصول

شیر-تغذیه
شیر-تغذیه

مدل سه بعدی شیر تغذیه

3D render

شرکت ریخته گری دانش بنیان پاک برنز