شیر زیر موبری

pakbronze

شیر زیر موبری

Sequencing Blowdown Valve

| توضیحات |

این محصول در آلیاژ هاي چدن ، گان متال، برنز و فولاد تولید میگردد.
جهت آببندي و تخلیه بصورت مرحله اي و پاکسازي مسیرهاي ورودي آب و بخار مورد استفاده قرار می گیرد .

تصاویر محصول

شیر-زیر-موبری
شیر-زیر-موبری
شیر-زیر-موبری

مدل سه بعدی شیر زیر موبری

3D render

شرکت ریخته گری دانش بنیان پاک برنز