ریخته گری برنز

pakbronze

ریخته گری برنز

ریخته گری  برنز در صنعت و کارخانجات همانند ریخته  گری دیگر فلزات و آلیاژ ها بسیار تاثیر گذار است. آلیاژ فسفر برنز یکی از آلیاژ های مهم مس است که در سال های اخیر با بهره گیری از دستگاه های ریخته گری مدرن، ذوب فلزات و نتیجتا ریخته گری فسفر برنز نسبت به گذشته ساده تر شده است. امروزه می توان ریخته گری فسفر برنز را با بهترین شکل ممکن انجام داد. ریخته گری فسفر برنز روشی است که با آن می توان مقاطعی را از این آلیاژ تولید کرد که به صورت فابریک در دسترس نیستند.

در شرکت پاک برنز انواع آلیاژهای پایه مس، برنج، برنز، فسفر برنز و آلیاژهای خاص با استفاده از آلیاژسازی دقیق انجام می گیرد.