محصولات

pakbronze

دریچه-بازدید

دریچه ﺑﺎزدﯾﺪ

اﯾﻦ ﻣﺤﺼـﻮل ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾـﺪ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺸﻌﻞ در دﯾگ و ﺑـﺮاي اﻃﻤﯿﻨـﺎن از روﺷﻦ ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدن ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار میگیرد.​

شیر-اصلی

شیر اصلی بخار

شیر اصلی بخار بخار محصولی است که بدنه اصلی از جنس چدن و یا فولاد و قطعات آب بندی از قطعات برنز یا استیل میباشد.

شیر-تخلیه

شیر تخلیه

شیرهای تخلیه در آلیاژهای چدن، برنز، فولاد، تولید میگردد. این محصول در پایین سطح مایع در قسمت انتهایی دیگ نصب میشود

شیر-تخلیه-2-اینچ

شیر تخلیه 2 اینچ

شیرهای تخلیه در آلیاژهای چدن، برنز، فولاد، تولید میگردد. این محصول در پایین سطح مایع در قسمت انتهایی دیگ نصب میشود

شیر-تغذیه

شیر تغذیه

شیر تغذیه در آلیاژ های چدن و فولاد تولید میگردد و از یک شیر فلکه 90 درجه و یک شیر یک طرفه کننده تشکیل شده است.

شیر-زیر-موبری

شیر زیر موبری

این محصول در آلیاژ های چدن (13 بار) ، گان متال ، برنز و فولاد (21 بار)
تولید میگردد.

شیر-تغذیه-1-اینچ

شیر تغذیه 1 اینچ

شیر تغذیه 1 اینچ در آلیاژ های چدن (11 بار) ، گان متال، برنز و فولاد استنلس (30 بار) تولید میگردد.

شیر-هواگیری-و-تست

شیر هوا گیری و تست

این نوع شیر در آلیاژ های گان متال ، برنز ، فولاد و استنلس تولید میگردد.