شیر هواگیری و تست

pakbronze

شیر هواگیری و تست

Air & Tester Valves

| توضیحات |

این نوع شیر در آلیاژهاي گان متال، برنز و فولاد و تولید می گردد و از آن به عنوان شیر هـواگیـري
استفاده می شود و در صورت استفاده از زانویی ( رزوه ) به عنوان شیر نمونه برداري آب دیگ می توان بهره گرفت .

تصاویر محصول

شیر-هواگیری-و-تست
شیر هواگیری و تست
شیر هواگیری و تست

مدل سه بعدی شیر هواگیری و تست

3D render

شرکت ریخته گری دانش بنیان پاک برنز